Weetjes: FAQ

Hoe herken je een goede aannemer?

Bouwproblemen voorkomen is beter dan ze achteraf te moeten rechtzetten. Ga dus resoluut voor een vakman en een goed contract.
Onze checklist helpt je bij je zoektocht.

FAQ x Tips x Vakbekwaamheid

lees meer

Is je aannemer met alles in orde?

Je kan best nagaan of je aannemer de werken wel mag en kan uitvoeren én of hij geen schulden heeft. Dit geeft je meer zekerheid.

FAQ x Vakbekwaamheid

lees meer

Kies je voor een aannemer? Of voer je de werken zelf uit?

Waarom zou je voor een aannemer kiezen als je het zelf ook kan? Of biedt de vakman extra voordelen?

FAQ x Vakbekwaamheid

lees meer

Je vindt de werken niet goed uitgevoerd. Moet je dan betalen en zo ja, hoeveel precies?

Je gaat in de fout door de ganse factuur te weigeren, wanneer je maar een gedeelte van de werken protesteert.
Dan is de volgende vraag: hoeveel precies mag je dan inhouden. De helft, een kwart...?

Bouwgeschillen x FAQ

lees meer

De Verzoeningscommissie Bouw

De Verzoeningscommissie Bouw beslecht geschillen via een minnelijke schikking wat je tijd en geld bespaart.

Bouwgeschillen x FAQ

lees meer

Wie draagt de kosten van de offerte?

Een offerte is in principe gratis. Maar je aannemer zal bv. kosten aanrekenen als hij een echte voorstudie moet maken.

Budget x FAQ

lees meer

Wat is een borgstelling en wat is het nut ervan?

Bepaalde wetgevingen, zoals de wet Breyne, verplichten de aannemer om een waarborg te leveren. Die waarborg dient als onderpand voor het nakomen van zijn verplichtingen tot de opdracht volledig is uitgevoerd.

Budget x FAQ

lees meer

Wikifin.be: een antwoord op je geldgerelateerde vragen

Wikifin.be is een portaalsite van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Doelstelling van deze site is neutrale, betrouwbare en toegankelijke informatie ter beschikking stellen van de consumenten.

Actueel x Budget x FAQ

lees meer

Wat zijn nu precies duurzame materialen?

Om duurzaam te kunnen bouwen of renoveren, zijn duurzame materialen nodig. Maar wat is dat precies? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Bij de keuze van duurzame materialen zijn er namelijk verschillende milieuparameters van belang.

Energiezuinig x FAQ

lees meer

Duurzaam bouwen: wat is dat?

Duurzaam bouwen is zodanig bouwen dat je optimaal gebruik maakt van ruimte, energie, water en materialen. Wil je duurzaam bouwen, dan moet je dus aan deze vier voorwaarden voldoen.

Energiezuinig x FAQ

lees meer

Mag je je aannemer helpen?

Je kan je aannemer helpen, als hij daarmee akkoord gaat en je duidelijke, schriftelijke afspraken maakt over de taakverdeling. Hou er wel rekening mee dat bepaalde voordelen enkel gelden als je werkt met een aannemer.

Budget x FAQ

lees meer

De Woningbouwwet (Wet Breyne) praktisch benaderd

Bouwt een algemene aannemer of bouwpromotor je woning? Dan geldt de Wet Breyne, met zijn specifieke regels en waarborgen.

FAQ

lees meer

Met of zonder architect?

Voor heel wat renovaties en voor alle nieuwbouwprojecten moet je een beroep doen op een architect. Maar de hulp van een architect is ook voor andere zaken nuttig.

FAQ x Tips

lees meer

Wat is het belang van een plaatsbeschrijving?

Klant en aannemer hebben er alle belang bij om via de plaatsbeschrijving aan te tonen hoe de situatie eruit ziet, voor en na de uitvoering van de werken.

Bouwgeschillen x FAQ x Tips

lees meer

Wat is een aannemingscontract in regie?

Bij een “aannemingscontract in regie” staat de prijs bij het afsluiten van de overeenkomst niet vast. Je kent het te betalen bedrag pas als de werken volledig zijn uitgevoerd.

Bouwgeschillen x Budget x FAQ

lees meer