Asbestcharter

Premie

Wie de gevel of het dak van zijn woning isoleert en tegelijkertijd het asbest dat erin zit laat verwijderen, krijgt een extra premie. Die bedraagt op dit moment 8 euro per m². Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid (MijnVerbouwPremie).

 

Voorwaarde is dat de aannemer die het asbest verwijdert de voorwaarden naleeft die omschreven staan in de zogenaamde code van goede praktijk  'veilig werken met asbestdaken- en -gevels'. Aannemers die het Asbestcharter hebben ondertekend, volgen de daarin opgenomen regels.

Asbestcharter

Het Asbestcharter is uitgewerkt door Ovam, in samenwerking met de bouwsector.

 

Een aannemer die het charter ondertekent, verbindt zich tot een aantal concrete zaken, zoals:

 

  • de aannemer informeert de klant over de asbestrisico’s in zijn woning; hij legt ook uit hoe hij het asbest correct en veilig zal verwijderen.
  • de aannemer en zijn medewerkers hebben een specifieke opleiding gevolgd, nl. 'Asbest Eenvoudige Handelingen voor dakwerkers'.
  • de aannemer voert de werken uit conform de 'code van goede praktijk: veilig werken met asbestdaken en -gevels’ van OVAM.

De lijst van asbestveilige aannemers

Aannemers die het Asbestcharter ondertekenen en naleven vind je terug in een lijst.

In het bijgevoegde document vind je de ondertekenaars die lid zijn van Bouwunie (info). We werken deze lijst regelmatig bij. Fluvius en de Vlaamse overheid verwijzen ernaar in hun premiefolders en -brochures.