Wat is het belang van een plaatsbeschrijving?

Bij een bouwproject (renovatie maar ook nieuwbouw) lopen de aanpalende gebouwen risico op schade. Deze schade kan ontstaan naar aanleiding van sloopwerken, funderingswerken, het schoren of stutten van de werken, enz.

 

Er bestaat geen wettelijk voorschrift in het bouwrecht dat de opmaak van een plaatsbeschrijving verplichtend maakt. Toch is een plaatsbeschrijving, als deze zorgvuldig en degelijk opgesteld is, een nuttig instrument bij latere discussies. Bouwheer en aannemer hebben er alle belang bij om via de plaatsbeschrijving aan te tonen hoe de situatie eruit ziet, voor en na de uitvoering van de werken.

Alle partijen zijn aanwezig

De plaatsbeschrijving wordt logischerwijze uitgevoerd alvorens de werkzaamheden starten.

 

Als je een architect hebt aangesteld dan neemt die meestal deze taak op zich. Maar de plaatsbeschrijving kan ook opgemaakt worden door de aannemer.

 

Zolang het document maar ‘tegensprekelijk’ opgesteld wordt. Om dit tegensprekelijk karakter te garanderen wordt de plaatsbeschrijving bijgewoond door alle betrokken partijen of hun gevolmachtigden en wordt het PV door hen allen ondertekend. Dit verslag hoeft niet noodzakelijk uitgebreid te zijn, maar moet wel alle nuttige details bevatten. Foto' s zijn vaak een nuttige of zelfs noodzakelijke aanvulling van het document.