Weetjes: Bouwgeschillen

De tienjarige aansprakelijkheid

Aannemers, onderaannemers, architecten, raadgevende ingenieurs en ontwerpers moeten gedurende tien jaar instaan voor de gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen.

Bouwgeschillen

lees meer

De aansprakelijkheid wegens licht verborgen gebreken

De aannemer kan zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken contractueel beperken in de tijd.

Bouwgeschillen

lees meer

Je vindt de werken niet goed uitgevoerd. Moet je dan betalen en zo ja, hoeveel precies?

Je gaat in de fout door de ganse factuur te weigeren, wanneer je maar een gedeelte van de werken protesteert.
Dan is de volgende vraag: hoeveel precies mag je dan inhouden. De helft, een kwart...?

Bouwgeschillen x FAQ

lees meer

Een geschil 'in der minnen' oplossen. Waar moet je op letten?

Om een geschil met je aannemer, leverancier … definitief te beëindigen maak je best gebruik van een dading.
Een dading is een contract dat je schriftelijk afsluit 'tot slot van alle rekeningen'.

Bouwgeschillen

lees meer

De Verzoeningscommissie Bouw

De Verzoeningscommissie Bouw beslecht geschillen via een minnelijke schikking wat je tijd en geld bespaart.

Bouwgeschillen x FAQ

lees meer

Wat is het belang van een plaatsbeschrijving?

Klant en aannemer hebben er alle belang bij om via de plaatsbeschrijving aan te tonen hoe de situatie eruit ziet, voor en na de uitvoering van de werken.

Bouwgeschillen x FAQ x Tips

lees meer

Wat is een aannemingscontract in regie?

Bij een “aannemingscontract in regie” staat de prijs bij het afsluiten van de overeenkomst niet vast. Je kent het te betalen bedrag pas als de werken volledig zijn uitgevoerd.

Bouwgeschillen x Budget x FAQ

lees meer