Wat is een aannemingscontract in regie?

Bij een “aannemingscontract in regie” staat de totaalprijs niet vooraf vast. Bij het afsluiten van de overeenkomst werd geen aannemingssom bepaald. Je kent het te betalen bedrag pas achteraf, nadat de werken volledig zijn uitgevoerd.

Werken uitgevoerd in regie geven in de praktijk heel vaak aanleiding tot discussie. Net omdat je op voorhand geen juist zicht hebt op het te verwachten eindbedrag, omdat je tijdens de werken nog een aantal bijbestellingen plaatst, enz.

Kies je voor een opdracht in regie, spreek dan ook met je aannemer af dat je regelmatig bons of andere bewijsstukken aftekent waarin vermeld staat hoeveel uren al werden gepresteerd en welke hoeveelheid aan materialen al werd afgeleverd. Zo volg je de werken budgettair op en weet je op elk moment of het project, de bijbestelling enz. nog budgettair haalbaar is.