De Verzoeningscommissie Bouw

De Verzoeningscommissie Bouw beslecht geschillen via een minnelijke schikking wat je tijd en geld bespaart.

 

Als het toch fout loopt met je aannemer, streef je het best naar een minnelijke schikking. Rechtszaken zijn te mijden: ze kunnen lang uitlopen, kosten veel geld en laten dikwijls bij alle betrokkenen alleen een wrange nasmaak na.


Een zinvol alternatief is de Verzoeningscommissie Bouw. Bij deze commissie kan je als particulier terecht voor alle technische geschillen met je aannemer of architect in verband met je nieuwbouw of renovatie.

Er zijn wel een aantal voorwaarden. Het moet gaan om privé-woningbouw en alle betrokken partijen moeten akkoord gaan met het inschakelen van de Verzoeningscommissie. Dat kan door op voorhand een specifieke clausule op te nemen in het aannemers- of architectencontract, of door achteraf een bevoegdheidsclausule te ondertekenen.

De commissie stelt een deskundige-bemiddelaar aan die streeft naar een minnelijke schikking of die, als dat niet lukt, een technisch verslag opmaakt dat bindend is tijdens de verdere procedure. Als het uiteindelijk niet tot een verzoening zou komen, kan dit verslag de eventuele latere gerechtelijke procedure aanzienlijk versnellen.

De Verzoeningscommissie, waarin consumenten, architecten en aannemers gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn, beoogt een objectieve oplossing binnen zes maanden en dat tegen een redelijke kostprijs.

Meer info op www.bouwverzoening.be