Hogere Mijn VerbouwPremie voor warmtepompen wordt verlengd voor aanvragen tot eind 2025

De premies voor warmtepompen werden de afgelopen jaren sterk verhoogd, onder andere ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. Normaal gezien zou deze verhoogde premie voor lucht-water warmtepompen (basispremie 3000 euro) en hybride warmtepompen (basispremie 2000 euro) terugvallen naar respectievelijk 2250 en 1500 euro voor eindfacturen vanaf 1 januari 2024. Voor eigenaar-bewoners uit de laagste inkomenscategorie en verhuurders via een sociaal verhuurkantoor worden er nog hogere premies toegekend.

 

Er werd nu beslist dat bij iedere aanvraag tot eind 2025 deze verhoogde premies van kracht blijven.
 
De simulator en de website werden ondertussen aangepast.