Wat is een borgstelling en wat is het nut ervan?

Je kan aan de aannemer een "waarborg voor de goede uitvoering van werken" vragen.

Bepaalde wetgevingen, zoals de wet Breyne en de Wet Overheidsopdrachten verplichten zelfs het stellen van een waarborg.

De waarborg die de aannemer stelt, dient als onderpand voor het nakomen van zijn verplichtingen tot de opdracht volledig is uitgevoerd.

De borg bedraagt meestal 5 % op de oorspronkelijke aannemingssom. Hierdoor heb je de garantie dat je over een bedrag kan beschikken indien de werken niet goed werden uitgevoerd, om b.v. herstellingswerken te laten uitvoeren.