Tips om bouwen betaalbaar te houden of te maken

Enkele vuistregels om de kosten in te schatten en te beperken

 

De grootte van het gebouw en de gekozen materialen hebben een belangrijke impact op het budget.

 

De eenvoud en de duidelijkheid van het uit te voeren werk spelen een belangrijke rol. Bij een eenvoudig en duidelijk omlijnd werk (klein of heel groot) zal de aannemer snel prijs indienen. Bij een werk waarbij hij eerst een hele studie moet maken alvorens prijs te kunnen geven, zal hij moeizaam prijs maken en zal hij deze inspanning ongetwijfeld doorrekenen. Hetzelfde geldt wanneer de aannemer bij het lezen van het lastenboek stuit op vaagheden of onduidelijkheden.

 

Compact bouwen drukt de prijs.

Hoe complexer het bouwwerk hoe hoger het prijskaartje en hoe meer kans op fouten.

 

Zorg voor een doordachte en kostenbesparende indeling van ruimtes en kamers.

 

Denk over investeringen na op lange termijn. Bepaalde materialen zijn duurder in aanschaf, maar geven op termijn een financieel voordeel.

 

Vraag de aannemer alternatieven voor te stellen op wat u vraagt. Vaak zijn deze alternatieven evenwaardig en kosten ze minder.

 

Wees tegenover jezelf en tegenover de vakmensen waarmee je contact hebt duidelijk en consequent over je budget.

 

Informeer je over te bekomen premies allerhande. Er zijn nogal wat stimulansen om energiezuinig te bouwen. Een aantal websites bieden heel wat informatie. www.energiesparen.be en www.premiezoeker.be zijn enkele voorbeelden.

 

Vraag het advies van een architect of een aannemer vooraleer je bouwgrond koopt. De prijs van funderingssupplementen kan aardig oplopen. De kwaliteit van de ondergrond heeft een impact op de waarde en dus de prijs van de grond.

 

Een goede voorbereiding van een bouwproject vraagt ongeveer 1 jaar! Daarom:

  • Maak als klant je huiswerk en wees zeker over wat je wil. Vertel dat ook aan je aannemer en/of architect.
  • Beslis wat je wil en tracht je daar aan te houden: plannen wijzigen is soms nodig. Maar als je blijft veranderen, schep je bij iedereen verwarring. Bovendien hebben wijzigingen vaak een impact op de prijs en de uitvoeringstermijn.
  • Aannemers of architecten kunnen geen gedachten lezen! Duidelijk met foto’s of voorbeelden aantonen wat je precies als eindresultaat verwacht, kan helpen.

 

Zorg voor een goede communicatie:

  • Als je niet zeker bent van waarmee de aannemer bezig is, durf kritisch te zijn en vragen te stellen. Zo vermijd je onaangename verrassingen achteraf.
  • Voor belangrijke wijzigingen of meerwerken vraag je een prijsofferte zodat je zicht hebt op de meerkost.
  • Kies voor een duidelijke prijszetting in de contracten. Kies je voor werken in regie, laat de aannemer dan regelmatig een overzicht bezorgen van gepresteerde uren en verwerkte materialen.

 

Goede kwaliteit heeft zijn prijs

  • Ga niet voor de eerste en goedkoopste offerte die je ontvangt.
  • Ga in zee met een vakman. Zo ben je zeker van een professionele aanpak en vermijd je discussies over kwaliteit, prijs en tuming. “Beterkoop” is achteraf vaak “dure koop”.

 

Laat in de offerte of in het aannemingscontract opsommen wat in de prijs begrepen is en wat niet.

  • Neem nu schilderwerken. Moet je zelf de kamers leegmaken? Moet je zelf alles afdekken? Moet je achteraf schoonmaken? Of doet de schilder dat allemaal? En ben je bereid om te betalen voor die extra dienstverlening?

 

Voorzie een redelijke vertragingsvergoeding in je overeenkomst en een realistische uitvoeringstermijn in werkdagen.

 

Als je een keuze wil maken tussen een aanneming in afzonderlijke loten of een algemene aannemer is het belangrijk dat je een zicht hebt op het volledige kostenplaatje. Weet dat een algemene aannemer een ruimere dienstverlening levert en ga voor jezelf na hoeveel deze service voor jou waard is.

 

Je kan afspreken dat de architect in eerste instantie alleen een voorontwerp of een haalbaarheidsstudie maakt. Dan kan je nadien nog oordelen of je er verder mee in zee gaat.

 

Betaal je aannemer stipt.