Renovatieverplichting voor woningen en appartementen

Wie vandaag een huis of appartement met een EPC-label E of F koopt, is verplicht om binnen de vijf jaar een energierenovatie uit te voeren, zodat het label minstens op D aftikt. Meer nog, het is absoluut een goed idee om meteen al op een label B of zelfs A te mikken.

 

De renovatieverplichting is begin 2023 in voege gegaan en heeft als bedoeling om het Vlaamse woningpatrimonium de komende jaren veel energiezuiniger te maken. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee, maar is ook noodzakelijk om  de klimaatverandering tegen te gaan.  Zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen verbruiken om onze woningen te verwarmen, betekent immers ook dat we veel minder CO2 uitstoten.

 

De overgang zal in fases gebeuren. Voor wie dit jaar een woning met EPC-label E of F verwerft, is het behalen van EPC-label D een absolute ondergrens. De koper heeft daar vijf jaar tijd voor. De normen trapsgewijs strenger. Koop je een woning vanaf 2028 dan moet je binnen vijf jaar een label C halen. Vanaf 2035 moet je binnen vijf jaar een label B halen en vanaf 2040 een label A. De ambitie is dat alle Vlaamse huizen en appartementen tegen 2050 zeer energiezuinig zijn.”

Waarde behouden

Een energiezuinige woning is trouwens ook een woning die veel beter zijn waarde behoudt. Dat is natuurlijk interessant wanneer je je huis of appartement later wil verkopen of vererven.

 

Op het verplichte EPC-label van elke woning vind je ook  telkens een schatting gemaakt van de investeringskost om het pand naar label A te brengen. Afhankelijk van de grootte van het pand zullen die kosten natuurlijk erg verschillen. Het is zeker ook een goed idee om tijdens het aankoopproces een expert in te schakelen, bijvoorbeeld een architect of aannemer. Deze kan heel gericht adviseren bij de aankoop van een woning en de te verwachten renovatiekosten.

De overheid betaalt mee

Koop je een woning met slechte energieprestatie aan, dan voorziet de Vlaamse overheid ook heel wat extra steun: de Mijn VerbouwPremie, EPC-labelpremie, korting op onroerende voorheffing na uitvoering van een ingrijpende renovatie en 2% korting op registratierechten bij uitvoering van een ingrijpende energetische renovatie.

En tot slot kan je een  zeer voordelig renovatiekrediet via de bank afsluiten samen met het hypothecair krediet voor de verwerving van jouw woning.

De rentesubsidie van de Vlaamse overheid loopt op tot 3,5%

Meer info

Meer info vind je op www.renovatieverplichting.be