Heb je een veiligheiscoördinator nodig?

Ja, als ...

Telkens wanneer twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens werken uitvoeren op een bouwplaats, moet je een veiligheidscoördinator hebben. 


De veiligheidscoördinator coördineert de preventiemaatregelen van de verschillende aannemers en stemt ze op elkaar af om ongevallen tijdens de uitvoering van de werken te vermijden.

De veiligheidscoördinator moet verschillende veiligheidsdocumenten opstellen en beheren, zoals het veiligheids- en gezondheidsplan dat de preventiemaatregelen bevat die de aannemers op de bouwplaats zullen toepassen. Daarnaast is er het coördinatiedagboek waarin de veiligheidscoördinator alle relevante feiten en gebeurtenissen opneemt die zich voordoen tijdens het ontwerp en de verwezenlijking van de werken. De veiligheidscoördinator maakt ook een “postinterventiedossier” op dat de gegevens bevat voor risicopreventie bij later onderhouds-, herstellings- en renovatiewerken.

Op bouwplaatsen met een oppervlakte kleiner dan 500 m² kan, onder welbepaalde voorwaarden, één van de aannemers of de architect de coördinatie van de veiligheid op zich nemen.

Waar vind je een veiligheidscoördinator

Je kan adressen van veiligheidscoördinatoren opvragen bij de volgende beroepsverenigingen van veiligheidscoördinatoren:

FAQ