Rekenmodule toont hoeveel uren je architect gewoonlijk werkt

Met de online rekenmodule van de KU Leuven bereken je hoeveel werkuren je architect gemiddeld presteert bij een nieuwbouw- of verbouwingsproject.

Bedoeling van de rekenmodule is de (ver)bouwer een goed onderbouwd idee te geven van de omvang van de prestaties van de architect bij de onderhandelingen over diens ereloon.

De berekening van de gemiddelde werktijd van de architect gebeurt op basis van een aantal in te vullen parameters zoals het type project, de bebouwde oppervlakte van het project en het bouwbudget. Optioneel kan je het gemiddeld aantal werkuren vermenigvuldigen met een prijs per uur. Zo heb je onmiddellijk een indicatie van een gemiddeld ereloon voor een welbepaald project.

De rekenmodule is ontwikkeld op basis van een wetenschappelijk onderzoek dat door de KU Leuven is uitgevoerd in opdracht van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad.
In totaal namen 687 Vlaamse architecten aan het onderzoek deel, meer dan 2.000 cases werden onderzocht en in kaart gebracht.

 

Ga naar de rekenmodule