Fluvius: wijzigingen 2023

zwaardere standaardaansluiting voor elektriciteit

Het standaardvermogen van een nieuwe elektriciteitsaansluiting voor ééngezinswoningen en appartementen werd opgetrokken.
Vroeger was dit een monofasige aansluiting met een standaardvermogen 40 A op 230V (9.2 kVA). Nu is dit een driefasige aansluiting van 25 A op 400V (17,3 kVA).
Dit maakt de aansluiting geschikt om warmtepompen te voeden, lokale elektriciteitsproductie (zonnepanelen) aan te sluiten en elektrische auto’s op te laden aan een laadvermogen van 11 kVA.

Wanneer het gevraagd vermogen > 25 kVA bedraagt, wordt er eerst een studie uitgevoerd die betalend is. Vraag in dat geval tijdig jouw aansluiting aan.

Steeds minder gas

De energietransitie vertaalt zich intussen steeds meer in concrete regelgeving, ook voor
nieuwbouw.

  • Sinds 2021 is geen aardgasaansluiting meer toegestaan in nieuwe appartementsgebouwen, grote nieuwbouwprojecten en verkavelingen met 25 woonunits of meer.
  • Sinds 2023 is de norm verlaagd van 15 units (in 2022) naar 5 woonunits.
  • Vanaf 2025 wordt een aardgasaansluiting zelfs volledig verboden bij nieuwbouw, zowel voor woningen als niet-residentiële gebouwen.


Gevolg: steeds meer bouwheren verkiezen een zwaardere elektriciteitsaansluiting boven een gasaansluiting, ook bij bouwprojecten waar dat wettelijk nog niet strikt nodig is.

Wat kost een digitale meter?

De plaatsing van een digitale meter is sinds 1 januari 2023 gratis. Vroeger kostte dit 73 euro excl. btw.

 

Wil je een digitale elektriciteitsmeter die geen straling geeft dan kan je tegen betaling kiezen voor een bekabelde digitale meter met externe antenne. De interne antenne van de digitale elektriciteitsmeter wordt in dat geval uitgeschakeld, waardoor er geen straling meer zal zijn in de woning.


Kostprijs digitale meter elektriciteit met antenne op gevel: 281,06 euro excl btw.


Kostprijs digitale meter elektriciteit met antenne op de rooilijn: 678,76 euro excl btw.

Kan je een digitale meter weigeren?

PV-eigenaars met een installatie van minder dan 15 jaar oud en eigenaars van PV-installaties die gekeurd werden vóór 1 januari 2021 kunnen de plaatsing van een digitale meter nog uitstellen tot 1 januari 2025. Zij mogen zelf wel een gratis digitale meter aanvragen en kunnen nadien, als ze er recht op hebben, de retroactieve investeringspremie nog aanvragen.

 

PV-eigenaars die hun installatie na 1 januari 2021 lieten keuren en PV-eigenaars met een installatie van meer dan 15 jaar oud staan automatisch op de planning voor de onmiddellijk plaatsing van een digitale meter. Ook als het technisch niet anders kan bv. bij spanningswijzigingen, werken in de straat of een defecte meter krijg je automatisch een digitale meter. Hier is geen mogelijkheid om uitstel te vragen. Fluvius heeft, in overleg met de Vlaamse overheid, hiervoor een nieuwe procedure geïntroduceerd die zal worden toegepast.

 

Meer info over de juridische procedure bij de weigering van digitale meters kan je terugvinden op de website.

Info

Meer info vind je op de website van Fluvius

 

Graag een idee wat een aansluiting voor elektriciteit of aardgas kost? Beantwoord dan enkele vragen in de indicatieve simulatietool