Een geschil 'in der minnen' oplossen. Waar moet je op letten?

Om een geschil met je aannemer, leverancier … definitief te beëindigen maak je best gebruik van een dading.

Een dading is een contract dat je schriftelijk afsluit 'tot slot van alle rekeningen'.

Voor een dading is het noodzakelijk dat de partijen wederzijdse toegevingen doen. Jij, als klagende partij, dus ook! De toegift van beide partijen moet niet evenwaardig zijn. Zolang er maar effectief wederzijdse toegift is.

De dading bevat onder meer het vernoemen van de betrokken partijen, het omschrijven van het probleem, de vermelding van welke partij welke toegeving doet, enz.

De dading is bindend voor de partijen. Stel dat één partij de bepalingen van de dading niet naleeft, dan kan de andere partij naar de rechter stappen en ofwel de gedwongen uitvoering van de dading vragen, ofwel vragen om de ontbinding van de dading en het oorspronkelijk geschil alsnog voor de rechter brengen.