De verzekering gewaarborgd wonen

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid uw lening af te betalen als u een tijd niet kunt werken.

Sinds 15 juni 2019 gelden een paar wijzigingen. Samengevat gaat het hierover:

Uitbreiding van de dekking voor zelfstandigen die hun activiteiten onvrijwillig moeten stopzetten

De verzekering gewaarborgd wonen helpt u bij de aflossing van de lening wanneer u als werknemer onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt en als u als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt. 

Voortaan zal de verzekering ook de zelfstandigen helpen die onvrijwillig hun zelfstandige activiteiten moeten stopzetten en een overbruggingsrecht genieten of een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling.

Versoepeling van de tewerkstellingsvoorwaarden

Wie in aanmerking wil komen voor een verzekering gewaarborgd wonen, moet op de aanvraagdatum en de twaalf maanden voorafgaand de aanvraagdatum ononderbroken gewerkt hebben. Wie tewerk is gesteld met een tijdelijk contract, moet minstens een jaar arbeidsprestaties hebben verricht bij dezelfde werkgever.

Voortaan mag de tewerkstelling in de twaalf maanden voorafgaand de aanvraag onderbroken zijn met maximum 10 dagen. De voorwaarde dat wie werkt met een tijdelijk contract, minstens een jaar arbeidsprestaties moet hebben verricht bij dezelfde werkgever, valt weg.

Voorbeeld: u bent in de 12 maanden voor uw aanvraag 3 maal van werk veranderd en u werkt op de dag van de aanvraag. Tussen uw 1ste en 2de tewerkstelling was u 3 dagen niet tewerkgesteld. Tussen uw 2de en 3de tewerkstelling was u 4 dagen niet tewerkgesteld. U kan in aanmerking komen want u bent maximaal 10 dagen niet verbonden geweest door een arbeidsovereenkomst.

Uitzendarbeid komt nu ook in aanmerking

Voortaan kan wie als uitzendarbeider werkzaam is, wel in aanmerking komen. De uitzendarbeider moet wel voldoen aan de voorwaarde dat de tewerkstelling in het jaar voorafgaand de aanvraag met maximum 10 dagen onderbroken mag zijn.

Info

Meer info over de voorwaarden en de aanvraag van de verzekering gewaarborgd wonen vindt u op de website van Wonen Vlaanderen.