Btw 6 % - afbraak en heropbouw

Waarover gaat het?

Het verlaagde btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied. Enkel projecten van bouwheren-natuurlijke personen komen in aanmerking. Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m².

 

De bewoonbare oppervlakte wordt bepaald door de oppervlakte van alle woonvertrekken (met name de keukens, de woonkamers, de eetkamers, de slaapkamers, de bewoonbare zolder- en kelderruimten, de bureaus en alle andere voor huisvesting bedoelde ruimtes, op voorwaarde dat die ruimtes een minimumoppervlakte hebben van 4 m² en een minimumhoogte boven de vloer van 2 meter) samen te tellen, gemeten vanaf en tot de binnenkanten van de muren.

 

Ook voor de uitoefening van een economische activiteit gebruikte ruimtes worden inbegrepen.

 

Ook woningen die gedurende een periode van 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking.
 

Doel van de maatregel

Deze maatregel moet aan de bouwsector en de belastingplichtigen een belangrijke fiscale stimulans geven door de toekenning van een verlaagd btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw van woningen.

 

Het verlaagde btw-tarief maakt het voor hen gemakkelijker om tegen lagere kosten nieuwe woningen te bouwen en te verwerven.

 

En er is de positieve ecologische impact: een deel van het woonpatrimonium zal versneld worden vernieuwd.

Wijzigingen vanaf 2024

Projectontwikkelaars, bouwpromotoren en private investeerders die zelf slopen en bouwen, en daarna de woning verkopen aan een particulier, vallen sinds 1 januari 2024 uit de boot van het verlaagde btw-tarief.

Voor alle duidelijkheid: particulieren kunnen uiteraard wel met sleutel-op-de-deurbedrijven in zee gaan voor de sloop en bouw van een woning op hun eigen grond aan 6% btw.

 

Er gelden overgangsmaatregelen 

Wie zijn bouwvergunning indiende voor 1 juli 2023 kan nog tot eind 2024 van de tijdelijke maatregel die eind 2023 afliep genieten zonder bijkomende nieuwe beperkingen. 

 

Wie nog uiterlijk eind 2023 een vergunning indiende voor een sloop-en heropbouwproject in één van de 32 steden en gemeenten, kan een beroep blijven doen op het tarief van 6 procent tot eind 2024, zonder de nieuwe beperkende voorwaarde die ingingen op 1 januari 2024.