Nieuwe premie zonnepanelen in 2021

De zon schijnt gratis dus waarom de zonnestralen niet gebruiken om je eigen, groene stroom op te wekken? Zonnepanelen installeren is geen kost maar een investering. Want met het bedrag dat je bespaart op je energiefactuur, verdien je je zonnepanelen in enkele jaren terug.  Uw installateur kan dat voor u berekenen.

 

Wie na 1 januari 2021 zonnepanelen installeert, kan een éénmalige investeringspremie aanvragen bij Fluvius van maximum 1.500 euro (voor beschermde klanten 1.800 euro). Het premiebedrag is afhankelijk van de grootte van de installatie en begrensd tot maximaal 40 procent van de factuur.

 

Er zijn wel voorwaarden gekoppeld aan deze premie.

Voorwaarden

 • Het betreft een nieuwe PV-installatie heeft een maximaal omvormervermogen ≤ 10 kVA; de uitbreiding van een bestaande installatie komt niet in aanmerking;
 • De premie geldt enkel voor gebouwen (woon- én niet-woongebouwen):
  • die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014,
  • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend (vergeleken met datum eindfactuur) en waarbij het gebouw moet voldoen aan de EPB-eisen; 
  • gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 jaar geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw vóór 2014 was aangesloten op het distributienet.
 • De nieuwe zonnepanelen worden geplaatst of gevalideerd door een installateur met een certificaat van bekwaamheid (de lijst vindt u op www.rescert.be)  
 • De zonnepanelen worden op het dak van een gebouw geplaatst, dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw wordt verwarmd;
 • De premie loopt van 2021 tot eind 2024 (jaartal van indienstname PV-installatie)
 • De premie wordt aangevraagd via Fluvius.

Wanneer kan de premie toegekend worden?

Als:

 • achter het aansluitingspunt nog geen andere PV-installatie in dienst is of was;
  • met als uitzondering: nieuwe eigenaars van bestaande woningen waar PV vóór de eigendomsoverdracht verwijderd werd, krijgen toch premie voor nieuwe PV;
 • de geplaatste PV-installatie uiterlijk 3 maanden na de in dienstname bij de netbeheerder aangemeld is;
 • de premieaanvraag ook binnen 3 maanden na indienstname van de PV-installatie ingediend is;
 • de PV-installatie 15 jaar op dat perceel blijft (en niet uitgebreid wordt met een installatie van elders met een terugdraaiende teller, tenzij de netgebruiker afstand doet van het recht hierop);

Hoe ziet de premie eruit?

De premie is eenmalig en beperkt

 • tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen;
 • en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.

 

Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.

 • De datum van indienstname van de PV-installatie bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.
 • Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.

 

Jaar indienstname

 • 2021: max. premiebedrag 1.500 euro
  • tot 4 kWp = 300 euro/kWp
  • 4-6 kWp = 150 euro/kWp
 • 2022: max. premiebedrag 1.125 euro
  • tot 4 kWp = 225 euro/kWp
  • 4-6 kWp = 112,5 euro/kWp
 • 2023: max. premiebedrag 750 euro
  • tot 4 kWp = 150 euro/kWp
  • 4-6 kWp = 75 euro/kWp
 • 2024: max. premiebedrag 375 euro
  • tot 4 kWp = 75 euro/kWp
  • 4-6 kWp = 37,5 euro/kWp

 

Het premiebedrag voor “beschermde afnemers” ligt 20% hoger en is begrensd tot 48% van de investeringskost inclusief btw, vermeld op de facturen.

 

Je kan de premie aanvragen nadat je je zonnepanelen hebt aangemeld én je een e-mail hebt ontvangen dat ze geregistreerd zijn. Met het G-nummer kan je dan je premie aanvragen.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van berekeningen op basis van een nieuwe installatie die in dienst trad in 2021:

 • 12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro
 • 18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 1,40 x 150 euro = 1410 euro
 • 34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 euro = 1500 euro

 


Bron: Fluvius